Disclaimer                                            

Privé-initiatief 

 

Deze website en bijhorende blog zijn een volledig onafhankelijk en particulier initiatief van de Koninklijke Kring Officieren Para-Commando. Wij vertegenwoordigen in geen geval de Brigade Para-Commando, noch enige andere militaire of politieke instantie. Wij vertegenwoordigen ook geenszins de standpunten van voorgenoemde instanties. 

 

Algemeen

 

De Koninklijke Kring Officieren Para-Commando behoudt zich het recht om een gebruiker de toegang tot de informatie op deze blog te weigeren of te ontnemen zonder opgave van reden. De op deze website en blog verworven informatie mag onder geen enkel beding doorgegeven worden aan derden.

 

Gegevens

 

Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de informatie op deze website of blog. De blogmaster of andere leden van het bestuur van de Koninklijke Kring Officieren Para-Commando kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website en blog.

 

Copyright

 

NIETS van deze blog mag worden gebruikt zonder UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE toestemming van de Koninklijke Kring Officieren Para-Commando.

Initiative privée

 

Ce site web et le blog associé sont une initiative indépendante et particulière du Cercle Royal des Officiers Para-Commando. Nous ne personnifions en aucune façon la Brigade Para-Commando ni aucune autre instance militaire ou politique. D'autre part nous ne représentons nullement les points de vue des instances précitées.

 

Généralités

 

Le Cercle Royal des Officiers Para-Commando se réserve le droit de refuser ou de retirer l'accès au blog à n'importe quel utilisateur sans en mentionner le motif. L'information du site web et blog ne peut en aucune façon être passée à des tiers.

 

Données

 

Il n'est pas possible, sous aucun prétexte, de faire usage de l'information se trouvant sur le blog. Ni le blogmaster, ni les membres du Comité de gestion du Cercle Royal des Officiers Para-Commando ne peuvent être tenu pour responsables des dégâts, pertes ou autres conséquences éventuelles qui résulteraient de l'utilisation de l'information se trouvant sur ce site web et dans le blog.

 

Copyright

 

RIEN du contenu de ce site web et blog ne peut être utilisé sans AUTORISATION EXPLICITE et ECRITE du Cercle Rolyal des Officiers Para-Commando.